Hæklet garnugle til haven

Til jul lavede jeg denne ugle til min mor, så hun kunne genbruge alle de små garnrester hun klipper af når hun strikker samt alt den pels mine forældre strigler af deres langhårede Golden Retriever.

Hæklet garnugle

Det er meningen at man kan fylde uglen op med garnrester og hundehår og hænge den ud i haven til vildtfuglene, så de kan hive det ud af de grove huller og bruge i deres redekasser eller huler.
Jeg har tit set små kasser med finmasket net eller strikkede kugler på nettet til formålet, men jeg synes det ville være lidt hyggeligt at der hang en ugle, som til sidst bliver helt plysset at se på, fordi de hiver tråde og hår ud af den.

Ugle til garnrester og hundehår
Afslut alle runder med en kædemaske i den første maske i runden
Start med at hækle 7 lm.
Runde 1: Hækl 1 fm fra 2. maske fra hæklenålen, hækl fm hele rækken ud og afslut med 2 fm i sidste maske. Hækl fm i alle maskerne på modsatte side og afslut med 2 fm i sidste maske.
Runde 2-3: Hækl 1 stgm rækken ud og hækl 2 stgm i de 2 fm i enderne
Runde 4: Hækl “1 stgm, lm” i hver maske hele vejen rundt
Runde 5-11: 1 stgm, 1 lm i hver maske, spring 1 m over, gentag hele vejen rundt
Runde 12-15: “1 stgm, 1 lm” spring 1 m over, reducér 2 sæt ved at springe 2 masker over 2 gange i løbet af runden (det bliver pænest hvis man gør det i siderne)
Runde 16-17: 1 stgm, 1 lm, spring 1 m over – OBS! I disse 2 runder skal 6 af stgm erstattes ved at lave 3 x dobbelte stgm i begge ender. På den måde bliver den lidt højere i begge sider og det skal forestille ørene.
Afslutning: Hækl den sammen i toppen med fm men lad 3 cm i midten være åben, så man kan stoppe garnender og hundehår i.
Hækl en snor af lm på ca. 10-15 cm og montér den på uglen, så man kan hænge den op i et træ.

Øjne
SORT: Hækl 2 lm
SORT: Hækl 8 fm i den første af de 2 lm, afslut med en km i første fm i runden. Skift til hvidt garn.
HVID: Hæk 1 lm og derefter 2 fm i hver m hele vejen rundt og afslut med en km i første fm i runden.

Næb
Hækl 3 lm.
Hækl 2 stgm i den første af de 3 lm.


Garnuglen tager fart
Garn og hundehår stoppes ned i toppen
Den færdige garnugle klar til fyld og derefter fuglene

Yarn owl for leftover yarn and dog hair (American abbreviations)
End all rounds with a slip stitch in the first stitch in the round
Ch 7
Round 1: 1 sc from 2nd mask from hook, work sc across row and finish with 2 sc in last st. Crochet sc in all stitches on the opposite side and finish with 2 sc in last st.
Round 2-3: Work 1 dc in all st in the round, except in the ends where you work 2 dc in each of the 2 sc from the prevoius round.
Round 4: Crochet “1 dc, ch 1” in every stitch all the way around
Round 5-11: 1 dc, ch 1 in every stitch, skip 1 st, repeat all the way around
Round 12-15: “1 dc, ch 1” skip 1 st, reduce 2 sets by skipping 2 stitches over 2 times during the round (it will look nicer if you do it in the sides)
Round 16-17: 1 dc, ch 1, skip 1 st – Attention! In these 2 rounds 6 of dc should be replaced by 3 x double dc at both ends. In this way, the top will be slightly higher on both sides so it looks like ears.
End: Crochet it together at the top with dc but let 3 cm/1 ¼ inch in the middle open so you can stuff yarn ends and dog hair in the owl.
Make a long chain of single chains and attach on the head so you can hang it in a tree.
 
Eyes
BLACK: Ch 2
BLACK: Work 8 sc in the first of the 2 ch, finish with a sl st in first sc in the round. Switch to white yarn.
WHITE: Hedge ch 1 and then 2 dc in each st all the way round and finish with a sl st in first sc in the round.
Beak
Ch 3.
Crochet 2 dc in the first of the 3 ch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.